Sprawozdanie finansowe za 2018 rok
Redaktor: Administrator   
10.05.2019.

Bilans na dzie? 31.12.2018 r.

Informacja dodatkowa na dzie? 31.12.2018 r.

Rachunek zysków i strat na dzie?  31.12.2018 r.

Zestawienie Zmian w Funduszu na dzie? 31.12.2018 r. 

Zmieniony ( 10.05.2019. )